Вие търсите: Купувам къща, област София, с. Царичина
Мой клиент търси да закупи къща в близост до гр. Костинброд. Да е подходяща за целогодишно ползване.
Имам клиент, който търси за закупуване малка къща на разстояние 25 км от града. Предимство е да не е за ремонт.