Вие търсите: Купувам къща, област София, с. Мечковци
Мой клиент търси да купи къща в област София. Да се намира на не повече от 30 км. от града и да е подходяща за целогодишно ползване.
Купувам хубава съвременна къща в района на селата Ръжана, Бузяковци, Богдановци, Пановци. Къщата да има канализация и ВиК.