Вие търсите: Купувам парцел, област София, с. Владая
Мой клиент търси парцел в област София. Предпочитан район е с. Панчарево. Да се намира на равно място, подходящо за строеж на къща.
Купувам за мой клиент къща или парцел в селата край град София. Клиентът ми разполага със собствени средства.
Купувам къща в селата около София, с приоритет са Долни Богров и Войнеговци. Разстоянието до София да е около 35 км.
Търся за мой клиент урегулиран поземлен имот (УПИ) за построяване на вилна къща. Парцелът да е равен, с площ около 1000 кв. м.
Частна обява
Купувам УПИ в горска местност, красива природа, минимум 5000 м2.