Вие търсите: Купувам имоти, област София, с. Чибаовци
Купувам урегулиран поземлен имот (УПИ) в района на село Градец. Парцелът да е равен, с правилна форма и хубава гледка, с достъп по асфалтов път.
Имам клиент, който търси за закупуване малка къща на разстояние 25 км от града. Предимство е да не е за ремонт.