Вие търсите: Купувам имоти, област София
ПАРЦЕЛ, с. Панчарево, ЦЕНА около € 60 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА, с. Бузяковци, ЦЕНА около € 40 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални, малко дворче и да е на комуникативно място.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.
КЪЩА, гр. Банкя, ЦЕНА около € 160 000
Търся за свой клиент къща в района на гр. Банкя. Къщата трябва да е с 3 спални и да има добър достъп.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.
КЪЩА/ПАРЦЕЛ, община Столична, ЦЕНА около € 85 000
Търся за мой клиент къща или парцел около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 100 000
Търся за мой клиент къща около София на комуникативно място за постоянно живеене. На един етаж, с 2 или 3 спални и малък двор.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Купувам за мой клиент къща в област София. Разглежда предложения за с. Волуяк и Столична община. Бюджетът е до 65000 евро.
КЪЩА, гр. Своге, ЦЕНА около € 20 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
Резервиран
КЪЩА, с. Бузяковци, ЦЕНА около € 40 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА, община Своге, ЦЕНА около € 25 000
Купувам за мой клиент къща в област София. Разглежда предложения за гр. Своге. Бюджетът е до 25000 евро.
КЪЩА, гр. Банкя, ЦЕНА около € 150 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА/ВИЛА, община Божурище, ЦЕНА около € 30 000
Клиент на Мирела търси да закупи къща за сезонно ползване в близост до гр. София. Разглежда и оферти на имоти, които са за ремонт. За предпочитане са районите на югозапад от София.
КЪЩА, гр. Самоков, ЦЕНА около € 180 000
Търся имот в горепосочените райони. Имам и други клиенти с подобно търсене. Цената, посочена в заявката е ориентировъчна. При интерес мога да осигуря и клиенти с по-висок бюджет.
КЪЩА, община Столична, ЦЕНА около € 65 000
Търся за мой клиент къща около София западни райони. Да има 2 спални и малък двор. На комуникативно място.