Отчетохме най-доброто 3-то тримесечие от 2011 г. насам

Новини от Мирела

Въпреки относителния спад в продажбите на ваканционни имоти през летния сезон, тази година отчетохме най-успешното 3-то тримесечие от 2011 г. насам.
Това се дължи на ръстът в продажбите на градски жилищни имоти основно в градовете София и Варна.
Това е основният извод от проведеното днес Общо събрание на брокерите на МИРЕЛА за отчитане резултатите от 3-то тримесечие на 2014 г.
Посредством видео конферентна връзка между централния офис в гр. София и офисите ни в гр. Варна и Южното Черноморие, в събранието участваха над 80% от брокерите.
Анализът на пазара на ваканционни имоти показа, че продажбите тази година са осъществени основно с български купувачи и клиенти от Украйна, Полша и Беларус. Сделките с клиенти от Русия бележат спад с над 35%, като основната причина за това е кризата в Украйна.
Въпреки по-високата средна цена на реализираните сделки за същия период на 2012 г. и 2013 г., през 3-то тримесечие на 2014 г. отбелязахме ръст в продажбите с над 30%.
Това е резултат най-вече на по-високата ефективност при сделките с жилищни имоти.
Средната цена на жилищата, отдадени под наем през м. юли, август и септември, бележи ръст с около 15% спрямо същия период на 2012 г. 
Награди и грамоти за най-успешна дейност през отчетния период взеха брокерите Илиана Филипова от офис "Дондуков" в гр. София - за най-висока ефективност в продажбите, както и брокерите Владимир Кирилов и Велизар Николов от офис "Мария Луиза" - за постигнати най-високи резултати в гр. Варна. 
Приз за реализирани най-много сделки за трети пореден път тази година получи Мелита Дудева от офис "Патриарх Евтимий" - гр. София, която в оспорвано съревнование с колегата си Иван Каменов успя да реализира 5 сделки само за последните три дни от м. септември.
За най-успешен младши брокер в гр. Варна беше отличен Жулиян Мирчев - отново от офис "Мария Луиза", а офисът получи награда за най-успешна работа през отчетения тримесечен период.

Снимки: МИРЕЛА

(06.10.2014)