ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

ХАСКОВО

Имоти в град Хасково

Хасково е град в Южна България, център на Община Хасково и на Област Хасково. Той е 12-ят по големина град в страната.

Местоположение

Географското местоположение на града е изключително благоприятно. Разстоянието до Пловдив е 75 км, до столицата София е 230 км, най-близкото пристанище Бургас се намира на 250 км, а до гръцката и турската граница е около 60 км.

Територията около Хасково има типичен хълмист релеф. Като северно продължение на Източните Родопи географите справедливо я наричат Източно-родопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област.

Надморската височина варира около 200 м.

Климатът на града е със силно подчертано средиземноморско влияние. То се изразява предимно с по-високи средни годишни температури. Зимата е мека и къса, лятото – дълго и горещо.

Населението е приблизително 77 000 души.

икономика


Промишлеността е многоотраслова. Запазва се и се задълбочава специализацията в сферата на производството на машини за хранително-вкусовата и млеко-преработващата промишленост, отоплителни и битови уреди.

В шивашкото и трикотажното производство е налице голяма конкуренция между множеството частни фирми, които произвеждат и предлагат на пазара продукция с добро качество и конкурентни цени. В областта на хлебопроизводството, месо-преработвателната и млечната промишленост работят множество частни фирми със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция.

Консервната промишленост е традиционен подотрасъл за Хасково. Градът разполага и с добре развита база за туристи, както и за провеждане на спортни, бизнес и културни прояви. В община Хасково съществуват и изключително благоприятни почвено-климатични и орографски условия за развитие на земеделието.

образование


Училищната мрежа в гр. Хасково включва:

 • 36 детски градини
 • Общообразователни и специални училища: 12 начални, 23 основни (от които 6 филиала), 3 гимназии (2 езикови и 1 природо-математическа със засилено изучаване на западни езици), 2 СОУ, Спортно училище, дом за деца и юноши “Професор д-р Асен Златаров”, ОПУ “Д-р Петър Берон”.
 • Професионалните училища и техникуми са 7, профилирани в областите текстил, металообработване, обществено хранене, механизация на селското стопанство, механоелектротехника и икономика.
 • Център за изнесено обучение към УНСС
 • Филиал на департамента “Кооперативен мениджмънт и бизнес” и колеж към същия департамент
 • Филиал на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
 • Филиал на ВТУ “Св. Кирил и Методий"
 • Народно читалище "Заря"
 • Регионална библиотека „Христо Смирненски“

 

Здравеопазване и социални дейности

 

МБАЛ-Хасково АД, СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания, Специализирана болница за активно лечение по онкология, Център за психично здраве и център по венерически заболявания, ДКЦ I, СБАЛ "Хигия", ДКЦ "Свети Георги", МЦ "Хасково", МЦ Втора поликлиника, МЦ Трета поликлиника, МЦ "Авицена" ЕООД, Дом за стари хора, Дом за медико-социални грижи за деца, Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Марина", Дневен център за стари хора, Здравен център "Република" и др.

Култура и развлечения

Драматично-куклен театър „Иван Димов“ - основан от група ентусиасти през 1921 г. Театърът покрива широк спектър от театрални жанрове — от класическа драма до съвременна драматургия. Разполага с две зали: голяма зала с 350, и малка — със 100 места.

Североизточно от града се намира парк "Кенана" - най-големият парк на територията на общината. Заедно с различни дървесни видове, розариум, дендрариум, пешеходна алея и изкуствено езеро, в парка са разположени и множество заведения, хотели, басейн, лятно кино, детски кът и спортни съоръжения. В гъстите широколистни гори на парка е разположен и Зоопарк "Хасково".

Парк "Ямача" се намира в южната част на Хасково, на едно от първите възвишения на Източните Родопи. В началото на парка се намира Монументът „Света Богородица“, влязъл в Книгата на Рекордите на Гинес като най-високата статуя на Света Богородица и Младенеца в света. Там е построен и стадионът на града, детски сектор, открит басейн. От централната част на парка се открива чудесна гледка към целия град и околностите.

Парк „Спортен комплекс“ е построен през 2008 година на мястото на пустеещо дере. Паркът разполага с места за отдих, детски кът и 4 специализирани спортни игрища, съответно за футбол, баскетбол, волейбол и тенис.

Музеи

 • Паскалевата къща — Етнографски музей
 • Шишмановата къща — експозиция на местни занаяти
 • Гуркова къща — мястото, където е отседнал ген.Гурко по време на Руско-турската освободителна война
 • Кирково училище — музей на народните будители от Хасково

транспорт


Градът е разположен на кръстопът между Европа, Близкия и Средния Изток, което е добра предпоставка за международен, търговски и културен обмен. През него минават основните автобусни и ж.п. връзки към входно-изходните пунктове на България, което обуславя до голяма степен успешната търговия с Гърция и Турция.

През територията на града преминават две ж.п. линии: София - Свиленград и Русе - Подкова. Хасково е един от малкото градове в България, решили успешно проблема с изнасянето на транзитното автомобилно движение извън града.

Градският транспорт има 11 автобусни и 4 тролейбусни линии. Ежедневно се движат автобуси към всички населени места на територията на областта. От гр. Хасково има удобни връзки с всички по-големи градове в съседните области. Летището в гр. Хасково е със закрити авиолинии поради липса на достатъчен пътнико- и товаро-поток.

 

Източник: www.haskovo.bg; http://bg.wikipedia.org

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: