ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Ветово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - гр. Ветово

Ветово е град в Централната част на Северна България. Той е административен център на община Ветово, обл. Русе.

Отстои на около 36 км югоизточно от гр. Русе, на 109 км югозападно от гр. Силистра, на 39 км северозападно от гр. Разград и на 120 км североизточно от гр. Велико Търново.
Населението наброява приблизително 5700 души. Ветово е трети по големина в областта след градовете Русе и Бяла.

Природа

Градът се разполага в Дунавската равнина, в западната част на Лудогорието. Релефът е равнинен, като на места има горски масиви. Надморската височина е 188 м. През територията на района протичат реките Бели Лом и Топчийска. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира с горещи, сухи лета и студени зими.

Инфраструктура

Градът е с добре изградена инфраструктура. Има общинска администрация, училище, детска градина, читалище, здравно обслужване, аптека, дрогерия, магазини. Добре развити са автобусния и железопътен транспорт в района. Наблизо преминава главен път Русе-Варна.

Икономика

Районът е богат на полезни изкопаеми, като с най-голямо стратегическо и икономическо значение са находищата на каолин и кварцов пясък. Залежите на каолин са най-богатите на Балканския полуостров. Пластовете са дълбоки повече от 8 метра. От каолина се произвежда керамика, порцелан и стъкло, които се изнасят в Австрия, Италия и Германия.

Благоприятни са черноземните и алувиално-ливадните почви, които са подходящи за почти всички земеделски култури.

Туризъм

В околностите на града по поречието на река Бели Лом могат да се посетят природна забележителност "Рибарниците" и природен резерват "Бели Лом". "Рибарниците" са предназначени за запазване местообитанието на червения ангъч.

В района може да се посети и Природен парк "Русенски Лом", в който има богато биологично разнообразие, ландшафт и уникално културно–историческо наследство.

Интерес представлява и палеолитното находище "Черна пещера" – Тракийско антично и средновековно селище в местността "Кадийца" на десния бряг на река Лом.

Източници: www.wikipedia.org, http://vetovo.com/index.php

Снимки: интернет, www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: