ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Харманли

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Хасково - гр. Харманли

Хaрманли е град в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е в близост до град Хасково. Градът е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли.

География

На север - североизток Община Харманли е териториална граница на област Хасково и се намира в съседство с община Гълъбово /област Стара Загора/. Като общинският център Харманли е на 70 км. отстояние от гр. Стара Загора. Освен това градът се намира на 30 км. от областния център гр.Хасково и на 35 км от южната ни граница с Република Турция, и на 32 км. от границата с Република Гърция. Разстоянието до столицата София е около 250 км.

Територията на общината се пресича от два трансконтинентални пътя. Първият /международен коридор №4/ е от западна и централна Европа, през София-Пловдив-Харманли-Свиленград и Истанбул (Е-80 или І-8) и вторият от Северна Европа през Русе-Хасково-Харманли и Средиземноморието, на чиято основа се развива международен коридор № 9. През общината преминава и трансевропейската ж.п. линия София-Пловдив-Харманли-Свиленград-Истанбул.

Населението е около 18000 души.

История 

Градът има 500-годишна история, за която се смята, че датира от 1510 година насам. Всичко започва с керван-сарая, построен да приютява пътниците по пътя от и за Цариград, около който постепенно се оформя селище и харман - равно място, където се съхранява житото и изобщо реколтата. От там идва и името на града.
Според местни легенди край Харманли се намира гробът на прилепския крал Вълкашин Мърнявчевич, бащата на Крали Марко, победен от османците в битка край недалечното село Черномен (днес Орменио в Гърция) на 26 септември 1371 г.

Релеф и климат

Поради разнообразния си релеф и вариращата надморска височина в района, съществуват големи климатични различия. Казанлъшкото поле и Хасковско-Старозагорското поле имат преходно-континентален климат, а най-южните части на Хасковското поле и поречието на р. Арда – континентално-средиземноморски климат. На територията на общината се наблюдава значителен брой на слънчевите дни в годината.

Релефът и климатът на общината определят голямото разнообразие на растителния и животински свят. Най- често отглежданите от населението култури са зеленчуци /като с най-голям дял са червения пипер и доматите/, бостани /дини и пъпеши/ и трайни насаждения /лозя/, зърнено хлебни и фуражни култури, технически култури /предимно ориенталски сортове тютюн/ и др. 

На територията на общината могат да се видят някои защитени животински видове. 

Икономика 

Стопанството се характеризира с ясна изразена аграрно-промишлена структура. През последните години значителни темпове на растеж има в хранително-вкусовата, шивашката, мебелната и обувна промишленост, строителството и производството на строителни материали. В сектор растениевъдството относително най-голям дял заемат зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство, отглеждането на бостани, зърнено-хлебни и технически култури. Животновъдството в региона е представено предимно чрез млекопроизводство и месопроизводство.

Търговската дейност в общината се предопределя от нейното геостратегически положение и поради тази причина най-силно са развити търговията с горива и петролни продукти, храни и дрехи, и в последните години поради близостта на общината до националната граница - търговия с автомобили. Услугите в община Харманли се характеризират със сравнително добро равнище на развитие. С недобре развит потенциал в региона на община Харманли, е културният, селският и еко туризъм.

Здравеопазване

Болничната помощ на територията на община Харманли се осъществява от „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, (МБАЛ Харманли). Доболнична медицинска помощ: "Медицински център 1 – Харманли" ЕООД и Медицински център "Панацея". Пациенти с тежки здравословни проблеми се пренасочват към „Обединена районна болница” в Областния център – Хасково.

Образование

СОУ "Неофит Рилски", ОУ "Иван Вазов", ПГЕТ "Захари Стоянов", НУ "Алеко Константинов", ПУ "П.Р. Славейков".
Има и три детски заведения - ЦДГ "Детски свят", ЦДГ "6 Пролет" и ОДЗ "Ален Мак".

Забележителности

В града се намира така нареченият "Керван сарай", който се смята за причината града да съществува. Мястото е приютявало пътуващите по пътя от и за Цариград кервани. Днес е запазена една от стените на сарая с надпис, свиделстващ за 500-годишната история на града.

Над река Харманлийска, зад сградите на общинския съд и музея, се намира "Гърбавият мост", който някога е свързвал двата бряга на река Харманлийска. Мостът е връх на османското изкуство - каменен, павиран, с надпис на турски. Сега под него не тече реката, която е отбита встрани поради проект от преди много години, според който под моста трябвало да има езеро с лодки.

Красиво място е връх Трифона. Може би единствената истинска забележителност на местността е т.нар. Долмен край село Остър камък.

В източния край, на излизане от Харманли, се намира Изворът на Белоногата. Той е превърнат в чешма, до която има плоча с куплет от едноименната поема (Изворът на белоногата) на Петко Славейков и статуя на Белоногата.

Областта "Приказките": живописна местност с борова горичка, която се спуска към река Харманлийска. На мястото е направен гребен канал по реката, а в дъното му се намира културното средище на съвременния български поп-фолк ресторант "Приказките", заедно с хотел. Мястото е любимо за населението от цялата страна, което идва да слуша любимите си изпълнители на музика за душата.

 

Култура 

"Културен център и библиотека“ гр. Харманли - уникална, модерна и многофункционална сграда, която предлага Зала“Краезнание“, Конферентна зала, Ритуална зала и Изложбена зала. Залите предоставят отлични условия за разнообразна културна дейност, а освен това, те се използват и за провеждане на обучения,семинари, срещи-разговори,дискусии,конференции, симпозиуми и други мероприятия. Центърът разполага и със съвременно оборудвана библиотека, работеща по програмата “Глобални библиотеки“.
    В сградата има обособен информационен офис с рекламни материали, брошури, книги, дискове, снимков материал и презентации за града и емблематичните кътчета в него, както и информация за изявени общественици, поети, писатели, артисти, художници родом от град.

В Харманли се намира красив, реставриран театър, който е част от Народно читалище "Дружба". На сцената не толкова често, колкото се иска на харманлийци, идват трупи от цялата страна. Поставят се постановки на детски групи и се правят концерти на местните групи по народни танци, пиано, китара. 

В Харманли се намира културно-исторически музей, който се намира близо до историческия паметник "Гърбавия Мост". Отдели - Археология, Етнография, Нова и най-нова история. В музея се приютяват различни исторически и културни изложби. Постоянно е изложена сбирка от исторически предмети от историята на града. Често се показват и художествени изложби ня някои харманлийски художници като Жоро Матев и др.

Редовни събития 

В Харманли се провеждат няколко ежегодни събития: празничните събирания за Трифон Зарезан на връх Трифончето; панаирът, който се провежда всяка есен през първата или втората седмица на Октомври; празникът на града - 2 май. От 3 до 5 август на "Казала" край Харманли се провежда мото-съборът.

 

Източник: www.bg.wikipedia.orghttp://www.harmanli.bg
Снимки: http://bg.wikipedia.orghttp://purebulgaria.net

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: