ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Радомир

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Перник - гр. Радомир

Радомир е град в Област Перник. Той е и административен център на община Радомир.

Местоположение

Разположена в Югозападна България и обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила и Конявска. Намира се на 13 км от Перник, на 40 км от София и на 44 км от Кюстендил.

Природни забележителностиПрироден резерват “Острица”.
Намира се в централната част на Голо бърдо. Обявен е първоначално като Народен парк на 7.10.1943г. През 1961г. е прекатегоризиран в резерват. Заема площ от 1346 дка. и буферна зона от 1281 дка. В резервата е регистрирано изключително голямо разнообразие от растителни видове - 362 вида и подвида, отнасящи се към 212 рода и 56 семейства. Това представлява 12% от видовото богатство на България, 27% от родовете и 43% от всички семейства на нашата флора. Дърветата и храстите са 36 вида, а тревистите растения - 316.

Тук се намират ендемити - растения, чието разпространение е ограничено и реликти - растения, които са запазени само на изолирани места. В тази естествена ботаническа градина на първо място е поставено урумовото лале. Следват го българското карамфилче, метличините, сръбското звънче, кримското омайниче, орхидеите и други.

Природна забележителност “Янковец”
Вековна дъбова гора край село Кленовик, община Радомир с площ от 22 дка. Със Заповед №3039 от 3.10.1974г. на МГОПС в тази природна забележителност е включено находище на див божур.

Природна забележителност “група вековни дървета”
Това са два цера, намиращи се в м. “Градището” на с. Чуковец. Обявена е със Заповед № 1126 от 8.12.1981г. на КОПС. С тази заповед са обявени за забележителности и 4 зимни дъба в м. “Св. Димитър” край същото село.

Природна забележителност водопад “Бучалото” гр. Радомир Намира се в североизточната разширена централна част на града. Естественият водопад е с височина 10-12 м. Отбелязан е като природна забележителност в пътеписи на Константин Иречек и Иван Вазов.

Природен феномен Чокльово блато до с. Байкалско.

инфраструктура

В Радомир има три училища: НУ „Арх. Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Хр. Смирненски", читалище и исторически музей.

транспорт

През територията на Общината преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи и газопровод. Важно значение за развитието на Радoмир имат ж.п. линията и автомобилния път София – Кулата, които са част от транспортен коридор №4 и ж.п. линията София – Кюстендил, част от транспортен коридор №8.

 

Източник: http://www.radomir.bg  http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: