ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Момчилград

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - гр. Момчилград

Момчилград е град в Област Кърджали. Той е административен център на община Момчилград.

Местоположение

Гр. Момчилград се намира в югоизточната част на Източни Родопи. Намира се на 15 км от гр. Кърджали, на 57 км от гр. Хасково, на 109 км от гр. Пловдив и на 250 км от гр. София.

Градът е с приблизително население от 8 800 души.

Релефът е планински, като в общината се намира силно разчленения дял на източнородопския Стръмни рид, с дължина около 40 км и ширина между 15-22 км.

Средната надморска височина е 444 м.

Климатът е умереноконтинентален до средиземноморски - характеризира се с продължителни, горещи лета и меки зими.

Земите около града са подходящи за отглеждане на лозя, тютюн, овощни и зърнени култури.

На територията на община Момчилград са локализирани няколко находища на естествено разпространени полускъпоценни камъни - опали, ясписи, ахати и др. Районът е богат на минерали и скали, като особено важни са залежите на перлити, които със своите топло и звукоизолационни качества са база за развитие на нови технологии. Залежи от оловно-цинкови руди има край с. Звездел.

Туристически обекти

Българският Стоунхендж
Мегалитен паметник отпреди 6000 години със световно научно значение. Единствен наземен тракийски храм, който е бил и мавзолей. Освен светилище за пренасяне на жертви на древните тракийски божества, съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината. Това е уникален културно-исторически паметник, който не прилича на никой друг, открит по нашите земи. Наричан е още "Българският Стоунхендж". Неразривно е свързан с комплекс "Перперикон". Съществуват хипотези, че това е гробът на прочутия митологичен герой Орфей. Научните разкопки на обекта продължават, а туристическият интерес към паметника непрекъснато се засилва. 

Религиозен комплекс “Елмалъ баба” – с. Биволяне
Исторически обособен и действащ религиозен комплекс, състоящ се от тюрбе, джамия, обреден дом и прилежащи сгради. Изграден е в периода между 1362-1402 г. В местността се намира и многовековно гробище. Текето е свързано с културата и традициите на алианската общност, която ежегодно организира там най-големия събор в региона, посещаван масово от туристи от страната и чужбина.

"Елмалъ баба" се превръща в обект на засилен туристически, но напоследък и научен интерес, предвид историята на турската и мюсюлманска общност на Балканите от заселването им по тези земи до наши дни. Намира се на една прекрасна местност и сам по себе си е център на духовен живот.

Харман кая
Може би най-импозантното скално-изсечено светилище в Родопите, а все още е непознато за широката общественост. Разположено е в едноименната местност, отстояща на 2 км североизточно от махала Гъсак на с. Биволяне. До този момент паметникът не е проучван с помощта на системни археологически и геофизически методи. От връхните части на скалния масив се открива отличен изглед към линията на далечния източен и западен хоризонт. В подножието на Харман кая личат останките на може би на  един от най-големите тракийски градове, по-голям и по-мащабен от Перперикон. Откритата керамика се датира от учените между 6 и 1 в. пр. Хр. В близост до култовото място, в скалния склон над реката, е издълбана гробница.

Археоастрономическите проучвания на двете изсечени в скалите площадки, едната от които кръгла, сочат, че те най-вероятно са служели за измерване на годишния цикъл и за установяване на лятното и зимно слънцестоене. Изследванията показват, че скалният мегакомплекс, предназначен за такива наблюдения на слънцето, е бил създаден около 2000 г. пр. Хр.
Харман кая има всички шансове да се превърне в невероятна научна и туристическа атракция, след провеждане на археологически разкопки и утвърждаване на туристически маршрут.

Природен феномен "Вкаменената гора"
Обявена е за защитен обект в категория "природна забележителност". Намира се в землището на кметство Равен. Представлява вкаменили се дървета и е на възраст от около 30 милиона години. Вероятно е била разположена на крайбрежието на древно терциерно море или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Така са се получили вкаменените дървета. В световен мащаб са известни много случаи на повалени и погребани от вулканични материали дървета, но уникалното тук е това, че тези дървета са прави.

През летните месеци "Вкаменената гора" е често посещавана от биолози, природолюбители и екотуристи.

Резерват "Боровец"
Резерват "Боровец" е един от четирите в Източните Родопи и е с национално значение. Обявен е за защитен обект с цел опазване на най-източното естествено находище на черен бор. Намира се в землището на с. Равен и заема площ от 35,90 ха. Флората е доста добре проучена – срещат се черен бор, вергилиев дъб, космат дъб, дива круша, дива ябълка, червена хвойна и др., както и представители на фауната, някои от които са в Червената книга на България и защитени в европейски и световен мащаб.

ДДС "Студен кладенец" – Еленовото стопанство
ДДС "Студен кладенец" основно се занимава с развъждане и разселване на елени. Ловуването се извършва по линията на организиран ловен туризъм.  В рамките на стопанството се намира скалния масив "Юмрук кая", където гнездят белоглав, черен и египетски лешояд и скални орли, които са  защитени в цяла Европа.

В района убежище намират 219 вида птици, от които 59 са в Червената книга на България и 69 са включени като защитени по "Натура 2000".
Стопанството разполага и с малка спретната хижа на брега на язовира и е предпочитано място за отдих, лов и риболов.

Лесопарк "Момчил юнак" 
Лесопаркът е обичана и масово посещавана местност от момчилградчани и гости на града. Самият връх се намира над града и открива един прекрасен пейзаж към цялата околност. Има изградена инфраструктура, туристическо име и прекрасни условия за отдих, спорт и почивка. Наблизо е построен и параклис "Св. Дух", около който ежегодно се провежда общоградски събор с курбан за здраве на едноименния празник.

Старата джамия
Джамията се намира в град Момчилград и е построена преди около 300 години. През тези години винаги е бил действащ религиозен храм. През 2004 г. е извършен цялостен ремонт, който придаде на сградата нов вид и типични за исляма архитектурни черти. Тя е единствената джамия в областта с две минарета и събира за молитва стотици вярващи.

инфраструктура

В града има кметство, районен съд, полицейско управление, читалище, данъчно бюро, две професионални гимназии, две среднообразователни и едно общообразователно училища, три детски градини и една детска ясла.

Транспорт

Автобусният и автомобилен транспорт са силно развити, с преки линии както до големите градове в страната, така и до страни като Турция, Холандия и Германия. Отварянето на прохода Маказа ще засили пътуванията и посещенията на туристи от Гърция. Това са допълнителни предпоставки Момчилград да се окаже удобен изходен пункт за организиране на туристически посещения до културно-исторически паметници, походи, излети и разходки до природните забележителности в региона. 

Източник: http://bg.wikipedia.org/      http://www.momchilgrad.bg/   

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: