ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Любимец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Хасково - гр. Любимец

Любимец е град в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е административен център на община Любимец. 

Отстои на 12 км северозападно от Свиленград, на 18 км югоизточно от Харманли и на 45 км югоизточно от Хасково. Разстоянието до гръцката граница е 9 км, а до турската граница - 45 км.

Населението наброява около 8000 души.

Природа

Релефът в областта е равнинен, климатът е с преобладаващо средиземноморско влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури. Абсолютната стойност на максималните температури се оценяват като една от най-благоприятните за страната. Затова и отглежданите култури в района са силно топлолюбиви - зеленчуци, зърнени култури, памук, грозде и др.

Водните ресурси на общината се формират главно от р. Марица и нейните притоци.

 

Транспорт

Община Любимец има изключително добро транспортно-географско положение. През землището на общината и през самия град Любимец преминават международният път Е-80, който свързва Западна и Централна Европа през София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Край града ще премине и автомагистрала „Марица“, която има същото направление както Е-80. Освен шосейният коридор от тук преминава и ж.п. линията от Западна и Централна Европа София — Пловдив — Димитровград — Любимец за Свиленград, Истанбул и Близкия Изток.

Икономика

Община Любимец е център за търговия на едро със зеленчуци. Предвид плодородните земи и високото качество на произвежданата селскостопанска продукция гадът се утвърждава като Регионален център за търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци. Любимешките дини пъпеши са известни в цяла България като най-сладките и най-сочните.

Образование

Образователното дело в гр. Любимец е представено от: Читалище „Братолюбие“, СОУ „Ж. Терпешев”,  начално училище „Хр. Ботев”, начално училище „З. Стоянов”, СОУ "Желязко Терпешев"  и ЦДГ "Рай" с филиали към нея в селата Малко градище, Лозен и Оряхово.

Здравеопазване

На територията на града функционира Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (СБДПЛР).

Туризъм и забележителности

Туристическият потенциал на община Любимец включва развитие на екологичен, селски и лозаро-винарски туризъм.  По яз. "Ивайловград" има условия за практикуване на водни спортове - регати, риболов, гребни спортове. Предстоящото изграждане на национален парк "Източни Родопи" допълнително ще подпомогне развитието на туризма като цяло, и в частност - специализирания туризъм.

Тракийски култов комплекс –“Глухите камъни”
Най-големият тракийски култов комплекс от скални ниши се намира в местността Глухите камъни, под връх Света Марина, над село Малко Градище, на около 10 км от гр. Любимец. Скалните ниши са издълбани върху четири огромни каменни къса през 12-8 век преди новата ера. Културният паметник представлява голям погребален и култов комплекс, а по-късно , когато християнството се е разпространило тук, е имало изградена църква.

Църквата "Св. Анастасий" в с. Малко Градище - един от първите православни храмове в района. Обявена за паметник на културата.

"Птичи камък" в с. Вълче поле - представлява огромна величествена скала наподобяваща орел, намираща се на север от селото. По време на разкопките извършени през 2005 година са разкрити останки от сгради, керамика и част от крепостен насип (две жилища от късната бронзова и ранножелязната епоха и една укрепителна стена). 

Долмените са сред най - разпространените видове мегалитни паметници у нас. Такъв е долменият некропол между с.Оряхово и с.Васково. В местността "Капаклийката" до с.Оряхово има Некропол от 4 долмена. Името на местността вероятно идва от долмените, които местното население е оприличавало на "покрити с капак". Много интересен е долменът в местността "Ешмеджика", при който при вътрешните стени на камъка са открити рядко срещани овални вдлъбнатини. Местността "Керез дере" има друг долмен и могилен некропол от 5 долмена, датирани от ранножелязната епоха - Х - ХІ в.пр.хр.   

Господева стъпка е  изключително интересен природен и културен обект, който се намира в месността " Керез дере", в руслото на речно корито. Наоколо археолозите са маркирали множество долмени, някои от които в добро състояние. Представлява естествена вдлъбнатина в скалата, която през цялата година се пълни с вода, която се процежда през скалата.

 

Източници: haskovo.bghs.government.bgbg.wikipedia.orgbg.guide-bulgaria.com 
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: