ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

г. Златоград

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Смолян - гр. Златоград

Златоград е най-южният град в България. Той се намира в Област Смолян и е в близост до границата с Гърция.

местоположение

Градът е втори по големина в областта след Смолян и е административен център на община Златоград. Намира се на 52 км от Смолян, на 63 км от Кърджали, на 100 км от Девин и на 140 км от Пловдив.

География


Златоград се характеризира с най-малката надморска височина в своята община - 420-550 м. В климатично отношение районът принадлежи към Континентално-средиземноморсака климатична област, Южнобългарска климатична подобласт, Източнородопски нископланински климатичен район.

Средногодишната температура на въздуха е 10,8 оС с максимум през юли 20,6 оС и мимимум през януари - 0,8 оС, което говори за умерено лято и сравнително мека зима.

Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с големия водосборен басеин на р. Върбица са предпоставка за големи прииждания на реката.

История

Той е селище с богата култура и многовековна история. На територията му се намира най-старата построена по време на Османското владичество църква в Родопите - “Успение Богородично” - построена през 1834 год., сградата на най-старата поща в България и килийното училище, поставило началото на просветно-образователното дело в Родопите.

Там е открит и най-старият писмен паметник от Родопското Възраждане – “Златоградски писмовник” (1852 г.). Характерен облик на града придава и архитектурният резерват.

Златоград е средище на най-старите традиции на материалната култура и бита на българския народ. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове и стрехи от едноулучени керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметника.

Етнографски ареален комплекс


Етнографският ареален комплекс е най-голямата съвременна забележителност на Златоградска общината. Идеята за създаването му е осъществена от инж. Александър Митушев, който осигурява необходимите материални средства и организация. Това е първият в България ,и засега единствен, частен етнографски ареален комплекс. Комплексът е открит със съдействието и на Златоградската община на 24 май 2001 г. в празничния ден, посветен на българската култура, просвета и славянска писменост.

икономика и образование

Град Златоград е център на рудодобив. Край града (Ерма река) се добива оловно-цинкова руда. В селището работи и памукотекстилно предприятие. Има и няколко шивашки цеха.

На територията на общината има 3 училища, читалище, 3 детски градини и общински детски комплекс.

транспорт

Пътищата в града са второкласни. Има редовни автобуси за Кърджали, Хасково, Смолян и София.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: