ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Димитровград

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Хасково - гр. Димитровград

Димитровград е град в Централна Южна България с население от около 51 000 души. Административен център е на община Димитровград, Област Хасково.

Отстои на 16 км от областния град Хасково, на 45 км от гр. Стара Загора, на 78 км от гр. Пловдив, на 275 км от гр. Русе. Разстоянието до столицата София е 220 км.  Най-близкото българско пристанище е Бургас — на 215 км, а гръцкото пристанище Дедеагач (Александруполис) на Бяло море е на около 260 км. Най-близката безмитна зона се намира в Пловдив, а най-близкият граничен пункт е Капитан Андреево — на 100 км.

Природа

Климатът на района е преходно-континентален, до средиземноморски, характеризира  се с мека и къса зима, сухо и горещо лято и недостатъчно количество годишни валежи. Средната годишна температура  е по-висока от средната за страната +12.6 ° С. Общината  разполага с голям воден ресурс. Тук се намират реките Марица, Меричлерска, Мартинка, Банска с общо около 8330 хил. куб.м регулирани водни маси. В гр. Меричлери се намират минерални извори с експлоатационен дебит 30 л/сек. и температура на водата 35.4 градуса.

Икономика

Приоритетен дял в структурата на местната икономика заема промишлеността. Водещи отрасли са: химическата и енергийна промишленост. Доминиращо е значението на големите промишлени предприятия, осигуряващи заетост и приходи за преобладаваща част от населението на общината. Водещите предприятия са: "Неохим" АД, разполагащо към момента с най-модерната инсталация за производство на амоняк, азотна киселина и амониева селитра; "Вулкан" АД, произвеждащо  шест вида цимент; "Климатех" АД, произвеждащо климатична, вентилационна, въздухопречиствателна и отоплителна техника. На територията на общината се намира и ТЕЦ "Марица 3" АД.
Малките и средни предприятия преобладават в секторите текстилна, трикотажна и хранително-вкусова промишленост.
Фирмите с чуждестранно участие са в отраслите промишленост, търговия и услуги. Димитровград е на едно от първите места сред общините по обем чуждестранни инвестиции.
В областта на селското стопанство най-разпространени за отглеждане са  зърнено-фуражните култури, овощните насаждения и зеленчуците.
Голямо значение за развитието на общината и на областта като цяло е намиращия се в Димитровград пазар за промишлена продукция, който е един от най-големите пазари на Балканския полуостров.

Инфраструктура

Транспорт - Димитровград има автобусни връзки със София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Хасково, както и до по-близките и малки селища в района. Централната автогара, автогарата за Хасково и жп гарата  са съвсем близо една до друга в централната част на града. С Димитровград има пряка връзка и чрез жп линиите София-Пловдив-Свиленград и Русе-Тулово-Подкова, както и с международните им продължения. Има градски автобусен транспорт. През града минават европейски транспортни коридори 4, 8, 9.

Съобщителната мрежа е добре изградена, като през пролетта на 1999 година се пусна в експлоатация и цифрова телефонна централа.     На територията града има 4 доставчика на Интернет. Има изградени кабелна телевизия Димитровград и Общинско кабелно радио.

Градът има централна канализация, водопровод и е електрифициран.

Здравеопазване

В Димитровград има регионална многопрофилна болница, медицински и стоматологични центрове, медико-техническа лаборатория и лекарски и стоматологични индивидуални практики.

Образование

Социалната инфраструктура е добре поддържана - Детски и младежки център, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “ДЖОРДАНО БРУНО”4 основни училища (ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”, ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ОУ “Св.св. К. и Методий”, ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”), Езикова гимназия “Д-р Иван Богоров”, Професионална гимназия, Професионална гимназия по химични и хранителни технологии “АСЕН ЗЛАТАРОВ”, Природо-математическа гимназия “ИВАН ВАЗОВ”, СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” и СОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.
Детските заведения са: ЦДГ №1, ОДЗ № 2, ОДЗ № 3, ОДЗ № 4, ОДЗ „Райна Княгиня”, ОДЗ „Слънце”, ОДЗ „Лилия”.

Култура

В Димитровград функционират Драматичен театър „Апостол Карамитев“, Дом-музей на Пеньо Пенев, Художествена галерия Петко Чурчулиев, Исторически музей, кино.

Забележителности

Градът е един от най-озеленените в България. Създадени са 1900 дка паркове и градини и 2750 дка лесопаркове.

Най-старият парк "Никола Й. Вапцаров" се намира непосредствено до кв. "Славянски". Включва 800 дка поляни и 15-20-годишна дъбова гора.  Двойна алея води към най-високата част на парка, където има езеро с мост по средата, дансинг и ресторант.  В западната част на парка има детски кътове с люлки и летен театър. В горния му край се намира Планетариумът.

Парк "Марица" е разположен на десния бряг на река Марица върху разкошна речна тераса. Засадени са много дървета и храсти. Построени са ресторант и детски плувен басейн.

Най-интересен и живописен е парк "Пеньо Пенев", който носи името на поета, възпял Димитровград. Изграден е върху площ 350 дка в централната представителна част на определения за крайградски отдих лесопарк Габера. Из целия парк са разположени монолитни блокове с издълбани в тях стихове на Пеньо Пенев. Интересни са изкуствените езера с водни лилии, скулптурните фигури и изкуствените пещери.

 

Текст: http://bulgaria.domino.bg/dimitrovgrad/ 
Снимки: http://bg.wikipedia.org 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: