ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Червен бряг

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Червен бряг

Червен бряг е град в Северна България. Административен център е на община Червен бряг,  област Плевен.

Отстои на 56 км югоизточно от гр. Плевен, на 123 км североизточно от гр. София, на 71 км северозападно от гр. Ловеч, на 147 км западно от гр. Велико Търново, на 180 км югоизточно от гр. Видин.

Той е втори по големина в областта след Плевен и е важен промишлен и транспортен център.
Населението наброява около 14394 жители.

Природа

Разположен е на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на левия бряг на река Искър. В близост тече и река Златна Панега.
Климатът е умереноконтинентален. Средната януарска температура е  -3 С, средната юлска е 23 С. Обилните снеговалежи и ветровете създават проблеми от навявания. Южните ветрове през пролетта предизвикват бързо снеготопене и оттам наводнения.

Инфраструктура

Транспорт - Голям жп център на линията София-Горна Оряховица-Варна (Русе). От Червен бряг тръгва теснолинейната жп линия за Бяла Слатина и Оряхово, както и нормална жп линия за Луковит и Златна Панега. Жп гарата се намира в югозападния край на града, в близост до центъра.
Градът има и редовни автобусни връзки с Плевен, Враца, Луковит, Бяла Слатина и др., както и с по-малките селища в района.
Здравеопазване - Доболничната помощ се осъществява от "ДКЦ 1 Червен бряг” ЕООД, където има 9 амбулатории за индивидуална практика за извънболнична медицинска помощ, а общо на територията на общината общопрактикуващите лекари са 21.
Болничната помощ е представена от "МБАЛ – Червен бряг" ЕООД, с 6 работещи отделения за активно лечение, с общо 100 болнични легла.
Образование - тук функционират 4 професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов”, ПГМЕТ „Девети май”,  ПГХТ „Юрий Гарагин”, ПГЗС „Александър Стамболийски”, 1 средно общообразователно училище, 2 основни училища, 4 детски градини, 1 детска ясла; 1 център за работа с деца.
В учебните заведения са обхванати 2 305 ученици и 787 деца в детските градини.

Икономика

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост.
Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските стопани. Също така застъпено е и животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство).

Туризъм

На 6 км югозападно се намира село Реселец. На около 1 км край него се намира уникалният природен феномен Пропадалото. Представлява район с дължина приблизително 250 метра и широчина 30-40 м, който е пропаднал с около 30 м. Отвсякъде го обграждат отвесни скали и слизането в него става по романтична пътечка между тях. Това е едно от малкото места в България, където се среща скорпион.
Река Искър също предлага чудесни възможности за воден туризъм, риболов, плаж, разнообразен отдих сред природата. Реката Южно от Червен бряг все още протича в каньон, който макар и не така импозантен като Искърския пролом, е привлекателен туристически обект.

Източник: http://chervenbryag.eu/
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: