ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Твърдица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - гр. Твърдица

Твърдица е град в Центална България, област Сливен. Градът е административен център на община Твърдица.


В България има още две села, които носят същото име - с. Твърдица, област Добрич и с. Твърдица, област Бургас.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Град Твърдица е разположен в най-западната част на област Сливен на 396 метра надморска височина. Населението на града е 6137 жители. Намира се на 211 км от столицата София.
Географското положение на община Твърдица и преминаващият през нея подбалкански транспортен коридор- жп линия и автомобилен път София- Карлово- Бургас, благоприятстват развитието на транспортните и икономическите връзки както със съседните общини, така и с области в цяла България.

Климат

Преобладаващият климат в района е умерено-континенталният. Характерен за територията е така нареченият вятър "Бора", ориентиран в посока север-юг, постоянен през цялата година. Есента е сравнително топла и продължителна, а зимата - с временни затопляния, които разтопяват снежната покривка. Максимумът на валежите е пролетен. Характерни са интензивни засушавания през лятото, които продължават повече от месец. Най-сух е месец август. 

ПРИРОДНИ показатели

Релефът е предимно планински и полупланински. Най-ниската точка се намира в поречието на река Тунджа- 205 м, а най-високата е връх Чумерна- 1536 м.
Водните запаси на общината са осигурени от няколко реки и микроязовири. Речните площи са 121 дка и включват реките Козаревска, Твърдишка, Блягорница, Боровдолска и Бели дере. На територията на бившия рудник “Хаджи Димитър” е открит минерален извор с дебит 5 л/сек. Реките се използват за напояване и отчасти за водоснабдяване.

ИСТОРИЯ

Името на административния център на общината- символ на гордостта, силата и мъжеството, е свързано с крепостта, намираща се на 1.5 км северно от него - Градището. Названието Твърдица произлиза от старобългарската дума твърдина (крепост, укрепление). По своето геостратегическо разположение крепостта е играла важна роля в отбранителната система на страната по време на Втората българска държава, когато Търново става нейна столица. От създаването на селището до днес името на града не е променяно.
Празникът на Твърдица е на 14 октомври, Петковден- храмовия празник на църквата “Св. Петка”, построена в началото на XIX век.

Икономика

Твърдица има промищлено-аграрна структура. Преработват се въглища в концентрат, но за съжаление през последните години добивът им е ограничен. В града се извършва ремонт на рудни съоръжения и се произвеждат някои детайли за минната промишленост. Заводът за метални далекопроводни стълбове в град Твърдица е с републиканска специализация. 
Голям дял в икономиката на града заема и дърводобивната и дървообработващата промишленост, като продукцията им е уникална и висококачествена.
Текстилното производство е младо, но бързо развиващо се. Изработват се хавлиени кърпи, детско-юношески, дамски и мъжки дрехи в богат асортимент. 
Земята в района на твърдица е плодородна и благоприятна за отглеждането на зърнено-хлебни и етерично-маслени култури. От трайните насаждения се отглеждат ябълки, вишни, праскови, винени сортове грозде и др.
Малкият семеен бизнес е развит в отраслите търговия и ремонтна дейност и хотели и обществено хранене. Участието на средния бизнес е в подотраслите дърводобив, дървопреработване, селско стопанство и транспорт.

Здравеопазване и образование

В града има районна поликлиника, няколко детски градини и детски ясли, основни училища, гимназия и професионално техническо училище по енергетика.

Културни институции

В Твърдица има  две читалища - "Св. св. Кирил и Методий" и "Развитие". Към читалище "Св. св. Кирил и Методий" се е образувал самодеен театър. В читалището има и историческа изложба, а отделно функционира и етнографска сбирка.

Туризъм

 

- крепост "Градище" - На няколко км от гр. Твърддица се намират останките на древната тракийска крепост "Градище". Счита се, че крепостта е възникнала като тракийско укрепление, достроено и доразвито през византийския и българския период. Там могат да се видят и останки от църква от X-XII век с частично запазени фрагменти от стенописи.
- църква "Света Петка" - църквата е възстановена през 1834 г върху стари църковни основи, датиращи от XVI век. Иконостасът и иконите са с висока художествена стойност.
- В района на Твърдица са открити археологически находки от периода на неолита. Намерени са следи от неолитно селище с могилен акропол, монети от времето на Филип II Македонски и Александър Велики, както и златно монетно съкровище от XI-XII век.
-  Град Твърдица е изходен пункт за хижа "Буковец" и вила "Чумерна"
-  В близост до града се намират и живописните селища, подходящи за селски туризъм: Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Червенаково, Близнец, Сърцево, Сборище и Оризари. 
- В землището на Твърдица са разположени и историческите местности "Навицата", "Хайдушки рът" и "Циганска река".
- "Голямата топола" - гр. Твърдица, кв. Козарево. Тополата е с височина 29 метра и дебелина на стъблото 7,3 метра. Предполагаемата й възраст е около 100 години. Дървото е обявено за защитен обект с внушителните си размери.
- пещера "Пчена" - разположена на север от гр. Твърдица, в местността "Паисий". Входът на пещерата е разположен на 1280 м надморска височина. Общата дължина на галериите е 152 метра, като в главната галерия са се образували 2 дълбоки пропасти, а след втората галерия, в самия край на пещерата тече поток на височина 12 м. 
- На север от град Твърдица по поречието на реката сред живописното речно ждрело и панорамната гледна на крепост Градището реката е оформила приказен ансамбъл от преливащи един в друг три водопада, разположени на три нива.

 

Източници: www.slivencity.com, www.tvarditsa.org
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: