ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Сливо поле

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - гр. Сливо поле

Гр. Сливо поле се намира в Централната част на Северна България. Административен център на Община Сливо поле, Област Русе.

През 2002 година е обявено за град. Населението му наброява приблизително 3 300 души.

Отстои на около 23 км североизточно от гр. Русе и на 335 км в същата посока от гр. София; на 70 км северно от гр. Разград; на 96 км западно от гр. Силистра и на 200 км северозападно от гр. Варна. Река Дунав е само на 5 км от границите на града.

Природа

Територията попада в умереноконтиненталната климатична област. Климатът тук се обуславя от значителната отвореност на Дунавската равнина. Лятото е сухо и горещо, а зимата - студена. Районът е с множество земеделски земи, засадени със зърнени култури и горски масиви от широколистни гори.

Икономика

Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура превръщат Сливо поле в привлекателно и перспективно място за инвестиции.
Населението е заето в областите на селското, ловно и горско стопанство, както и в търговията, преработващата промишленост, и в сферата на услугите. Тук се намира най-голямата на Балканския полуостров фабрика за производство на био гориво.

Инфраструктура

Транспорт - през гр. Сливо поле преминава главният път Русе-Силистра, по който ежедневно минават автобусни линии за столицата. Железопътният транспорт се осъществява чрез ЖП гара Русе. Удобна връзка за пътуване до Румъния е Дунав мост. Най-близкото гражданско летище е летище Варна - на 160 км. Градът се обслужва регулярно от автобусни линии от и за населените места.
В града работят две детски градини и едно средно-образователно училище, двама общопрактикуващи лекари, трима стоматолози.

Културни забележителности и събития

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитената местност "Калимок-Бръшлен", част от която попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.
Градът отбелязва през месец август Панаир и Празник на родния край със зрелищни народни борби.
В района на селището се срещат неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания, като тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово и следи от неолитната епоха.


Източници: http://bg.wikipedia.org, http://www.elia-leader.org/, http://bg.guide-bulgaria.co              

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: