ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Иваново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Иваново

Иваново е село в Централната част на Северна България. То е административен център на община Иваново, обл. Русе.

В България има още четири населени места, носещи същото име. Намират се в общините Върбица (област Шумен), Петрич (област Благоевград), Харманли (област Хасково) и Рудозем (област Смолян).

Отстои на 22 км югозападно от гр. Русе,  на 35 км североизточно от гр. Бяла, на 63 км източно от гр. Свищов и на 71 км северозападно от гр. Разград.
Населението наброява около 900 души.
Селището е разположено в североизточната част на Дунавската равнина. Релефът е преобладаващо низинен и хълмисто-равнинен. Това благоприятства земеделието, като не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура. Климатът се характеризира със сухо, горещо лято и студена зима.
Иваново е електрифицирано, водоснабдено и телефонизирано. Изградена е кабелна телевизионна мрежа и има обхват на мобилните оператори.
Международен път Е85 Русе-Велико Търново-Маказа минава на няколко километра от Иваново. Жп гара от линията Русе-Г. Оряховица-София улеснява придвижването на населението до по-големите градове в страната.
На територията на селото функционира едно общообразователно училище, филиал на детска градина, читалище, общопрактикуващ лекар, двама стоматолози.
Населението е заето предимно в селското стопанство. Почвите са подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. Наличието на много добра фуражна база позволява да се развива животновъдство - свиневъдство, говедовъдство и птицевъдство. Водните площи около р. Дунав позволяват развитието на промишлено отглеждане на риба, а чистата и защитена територия - на пчеларство.

Туризъм

Районът е с живописна природа. Има условия за практикуване на еко, риболовен и планински туризъм.
Скалният манастир край село Иваново е един интересен обект, привличащ много туристи. Средновековни скални църкви са разположени в скалите, сред живописната долина на река Русенски Лом. Те притежават статут на археологически резерват, а храмът от ХІV век, известен като Църквата, е под закрилата на ЮНЕСКО.
Скалните църкви край Иваново съхраняват духа на едни от най-интересните епохи от развитието на православното изкуство.
Природен парк "Русенски Лом" е разположен в красива каньоновидна долина на последния десен приток на река Дунав - река Русенски Лом и нейните притоци Бели, Черни и Малки Лом. Територията е защитена от 1970 година, когато е обявена за Природен парк.
На територията на парка са наблюдавани 192 вида птици, като 172 от тях са редки или защитени. 110 вида гнездят сред скалите на парка. От 67 вида бозайници, 30 са защитени. 

Източници: http://www.ivanovo.bg/ , http://bg.guide-bulgaria.com
Снимки: http://www.panoramio.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: