Карта
Бележник ()

1.9% ръст в издадените разрешителни за строеж

Строителство

През третото тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 173 жилищни сгради с 3 760 жилища в тях и с 489 204 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 56 административни сгради/офиси с 55 508 кв. м РЗП и на 1 267 други сгради с 555 121 кв. м РЗП. Това сочат данните на националната статистика.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 1.9%, жилищата в тях - с 26.0%, а застроената им площ - с 23.8%. Увеличават се и разрешителните за строеж на административните сгради със 75.0%, както и тяхната РЗП - със 133.9%.

 

Същевременно броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление от 8.8%, а разгънатата им застроена площ е по-малко със 7.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 1.2%, жилищата в тях - с 38.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 37.0%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са повече с 21.7%, а на другите сгради - с 0.8%. Разгънатата застроена площ на административните сгради нараства със 105.5%, докато РЗП на другите сгради намалява с 6.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Пловдив - 169, София (столица) - 123, Бургас - 118, Варна - 94, и София - 83. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: София (столица) - 712, Пловдив - 651, Бургас - 635, Варна - 373, и Благоевград - 224.

През третото тримесечие на 2013 г. е започнал строежът на 687 жилищни сгради с 1 896 жилища в тях и с 294 160 кв. м обща застроена площ, на 42 административни сгради/офиси с 16 493 кв. м РЗП и на 531 други сгради с 306 624 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 3.3%, жилищата в тях - с 9.7%, а общата им застроена площ - с 27.0%. Увеличение бележат и започнатите административни сгради със 75.0%, но общата им застроена площ намалява с 33.2%. Броят на започнатите други сгради нараства с 2.7%, както и тяхната РЗП - с 12.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 4.1%, жилищата в тях - с 37.6%, а разгънатата им застроена площ - с 47.0%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 61.5%, но тяхната РЗП е по-малко с 4.8%.

Същевременно започнатите други видове сгради намаляват с 9.7%, докато общата им застроена площ се увеличава със 17.4%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 84 жилищни, 3 административни и 38 други сгради; Варна - 85 жилищни и 30 други сгради; Бургас - 59 жилищни и 36 други сгради; София - 58 жилищни и 18 други сгради; София (столица) - 49 жилищни и 12 други сгради.

Източник:  http://profit.bg

(04.11.2013)