Карта
Бележник ()

Шестгодишен рекорд от 10,44% лихва за новите кредити през август

Кредитиране

Среднопретеглената лихва по новоотпуснатите кредити през август е 10,44%, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ. Това е най-високото равнище на средната лихва за последните 6 години.

За трети месец в последните 12 месеца показателят надхвърля 10%, като това стана през ноември 2008 г. и юли 2009 г.

Среднопретеглената лихва при фирмените кредити достига 9,75% през август спрямо 9,59% за юли 2009 г. и е основната причина за общото увеличение на показателя.

При потребителските кредити среднопретеглената лихва е 13,52% за август, което е леко отстъпление спрямо 13,73% за юли. При жилищните кредити среднопретеглената лихва за август е 9,45%, което е увеличение с 0,13 п.п. спрямо 9,32% за юли. Лихвите по ипотечните кредити са с 6-годишен рекорд.

Изчисленията на Investor.bg са на база размера на отпуснатите кредити в лева, евро и щатски долари и съответната лихва във всяка от тези валути при различните видове кредити. Освен лихвата, крайната цена на кредита включва и таксите за усвояване и обслужване, формиращи годишния процент на разходите.

Новоотпуснатите кредити намаляват с 58% на годишна база до 854 млн. лв. за август спрямо 53% спад до 1,04 млрд. лв. за юли. Спадът при фирмените кредити през август е с 53% до 598 млн. лв. При потребителските кредити намалението е с 68% до 133 млн. лв., а жилищните кредити намаляват със 71% на годишна база до 80 млн. лв.

Източник: investor.bg

(29.09.2009)