Карта
Бележник ()

Чиновници и IT експерти с най-много ипотечни кредити през 2009

Кредитиране

Представителите на сферата на информационните технологии и телекомуникациите са станали по-активни участници на ипотечния пазар през изминалата 2009 г., като делът им от всички кредитополучатели се увеличава от 14,6% през 2008 г. до 16,3%. Работещите в държавната и общинска администрация, учителите и лекарите също са сред професиите, станали малко по-активни потребители на ипотечни кредити, сочи анализ на ипотечния пазар през 2009 г. на КредитЦентър.

Естествен спад се наблюдава при работещите в областта на енергетиката, строителството и финансите – сферите, които бяха най-силно засегнати от икономическата криза.

През миналата година средният размер на отпуснатите кредити е намалял с 22%, сочат данните на комапнията.

Рекорден спад отбеляза средният размер на отпуснатите кредити в София, където бяха реализирани най-големи обеми, а и цените на жилищата претърпяха най-голяма загуба на стойността си. Основните причини за това рекордно понижение бяха във високата активност на този пазар и то основно в най-ниския ценови сегмент. Населението на столицата има най-високи доходи, което означава и повече спестени средства за самоучастие и при новите условия на пазара столичани можеха да си позволят да теглят от банките по-малки суми.

Най-неосезаемо бе движението в Бургас – малко над 8%. Това се дължи на слабата активност и сравнително затворения пазар. Сходно беше положението и във Варна, където се търгуваха жилища в средния и високия ценови сегмент, тъй като в най-ниския там има предимно панелни жилища, финансирането за които беше по-ограничено.

Финансовата криза засегна най-значително хората с нисък социален статус и тези без сериозна кариера и стабилни лични доходи. Така младите хора между 18 и 25 години почти липсваха в групата на активните кредитополучатели месеци наред. Процентът на хората под 25 години сред общия брой кредитополучатели за цялото първо полугодие беше под 2%. Ръст отбелязаха запитванията на хората на 45 години, които теглеха заеми, за да осигурят жилища за децата си. Работещите хора със стабилни доходи останаха най-активните кредитополучатели през цялата година. Хората между 26 и 35 години генерираха най-голям брой успешни сделки през изминалата година.

Потребителите в България през изминалата 2009 г. най-често теглиха суми между 30 хил. и 50 хил. евро. Общата икономическа ситуация в страната доведе до спад в отпусканите суми над 70 хил. Още в началото на годината най-ниските и най-високите кредити изцяло липсваха от общата картина. Едва през месец април се появиха атрактивни цени на имотите от най-високия ценови сегмент, което доведе до по-голяма активност в тегленето на суми над 90 хил. евро. Луксозните имоти продължиха да предизвикват интерес поради по-големия абсолютен спад в цените, в резултат на което през май отпуснатите суми между 70 хил. и 90 хил. скочиха на близо 11%.

Тази тенденция претърпя рязка промяна през юли, когато кризата се задълбочи и оптимизмът на най-богатите, че ще останат незасегнати от негативните тенденции, ги напусна. Това доведе до ново намаление на ипотечните кредити в най-високия ценови сегмент, както и до силен ръст на исканите кредити между 10 хил. и 30 хил. евро. През август като все по-ясна тенденция се очерта тегленето на по-малки кредити за по-кратки срокове, а често продължаваха да се отпускат кредитите от средния ценови сегмент. Към края на годината се наблюдаваше известно оживление сред по-високите нива, но най-големият дял се запази за средния сегмент.

Близо 90% от всички ипотечни кредити през 2009 г. бяха отпуснати целево - за закупуване на жилище. През февруари и март всички отпуснати кредити бяха за покупка на жилище, като тази тенденция започна да отстъпва малко по малко едва през април, когато се появиха кредити за лично ползване. Техният брой естествено намаля на фона на несигурното финансово бъдеще на почти всички потребители. Предназначението им основно беше насочено в две посоки – реструктуриране на други задължения или финансиране на собствен бизнес. Кризата охлади и желанието на клиентите да инвестират в парцели и такива сделки през изминалата година не бяха отчетени.

Кредити с кратки срокове властваха на пазара през цялата година. В срок от 16 до 20 години се отпускаше по-голямата част от кредитите, като другият най-често срещан срок бе между 10 и 15 години. Кредитите със срок на погасяване между 26 и 30 години, които бяха най-често избирани през 2008 г., претърпяха силен спад, тъй като големите оскъпявания стреснаха предпазливите и чувствителни към общата нелека икономическа картина купувачи. Спадът в сроковете за изплащане на ипотечните кредити продължи до края на годината, а потребителите продължиха да търсят оптималната сума за разумен срок.

По-ниският процент финансиране бе сред основните тенденции за изминалата година. Основната причина беше в рязко повишилия се риск при негативните тенденции при цените на недвижимите имоти. Финансирането между 40 и 60% от общата стойност на сделката бе най-активно през годината, което е силен спад спрямо 2008 г., когато най-много сделки бяха сключени при външно финансиране между 70 и 90%. Финансирането на стойности между 70 и 80% се появи плахо едва през септември, когато на пазара на имоти се предлагаха цени, по-ниски от средните за района и типа имот.

Потребителите на ипотечни кредити за годината бяха основно с месечен доход на домакинството между 1500 и 2500 лева. Тази група имаше сериозен дял - над 60% от всички кредитополучатели през 2009 г. Най-малък бе делът на домакинствата с доход над 4000 лева, тъй като те представляват и малък процент от населението на страната. Повишеният риск на пазара и относително консервативната банкова политика през годината почти изключиха от пазара на ипотечни кредити домакинствата с доход между 750 и 1500 лева, които през 2008 г. бяха над 40%.

Източник: investor.bg

(19.01.2010)