Карта
Бележник ()

Таксата за предсрочно погасяване ще е 0.5 или 1%

Кредитиране

Такса за предсрочно погасяване на потребителски заеми в размер до 0.5% или до 1% в зависимост от срока ще има, но само ако лихвата по кредита е фиксирана. Това се предвижда в новия законопроект за потребителския кредит, изготвен от работна група към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с експерти от БНБ.

В проекта на закона е записано, че таксата ще бъде 0.5% от предсрочно погасяваната сума, ако от срока на кредита остава по-малко от една година, и 1% - ако оставащият срок е по-дълъг от една година.
Такъв е текстът и в европейската директива, правилата на която са отразени в изготвения законопроект, обясни Даниела Бобева, директор "Международни отношения и европейска интеграция" в БНБ.

Скоро проектът ще бъде обсъден в работна група и се очаква сравнително бързо да бъде внесен в парламента за обсъждане, допълни тя. Според директивата нововъведенията ще важат за договорите за кредит, сключени след влизането и в сила през май 2010 г.

Ако лихвата по заема е плаваща, банките няма да имат право да начисляват наказателна такса при предсрочно погасяване.
В практиката у нас преобладаващите заеми са с плаваща лихва, формирана на основата на базов лихвен процент (определян от ръководството на банката в зависимост от пазарните условия) + надбавка.

Източник: Строителство.инфо

(08.09.2009)