Карта
Бележник ()

Строителството на молове в Европа се активизира

Строителство

През тази и следващата година ще бъдат готови нови 12 млн. кв. м търговски площи, в Турция са концентрирани половината от новостроящите се молове в цяла Европа

Над 12 млн. кв. м нови търговски площи ще излязат на европейския пазар през 2013 и 2014 г., посочва се в доклад на консултантската компания DTZ.

Към края на 2012 г. общият обем съвременни търговски площи на Стария континент е достигнал 123 млн. кв. м, изчисляват от компанията. Като директно последствие от световната криза и несигурността на пазарите строителната активност рязко намаля, за да достигне дъното през 2011 г., когато на пазара излязоха 3,5 млн. кв. м нови търговски площи.

С подобряването на икономическата среда се очаква строителната активност в търговския сегмент от пазара на имоти да нараства постепенно. Най-динамичните пазари, според данните на компанията, са Турция, Централна и Източна Европа и Франция.

Половината от новостроящите се търговски площи са концентрирани в Турция, 10 на сто – във Франция, и 9 на сто – в страните от Централна и Източна Европа, сочат данните на компанията.

В скандинавските страни не се очаква засилване на строителната активност в сегмента заради свръхпредлагането на търговски площи. При средно разпределение за Европа от 287 кв. м на 1 000 жители в страните от региона разпределението достига над 400 кв. м, а в Дания и Швеция дори надвишава 400 кв. м.

Същевременно в Украйна, Румъния, Унгария и Турция разпределението на 1 000 души население е от порядъка на 50 – 190 кв. м. Според доклада в тези страни има още потенциал за строителство на съвременни търговски центрове, за да се достигнат средните европейски равнища.

Сред “горещите” пазари за търговците от консултантската компания нареждат освен Лондон също и Букурещ, Манчестър, Бирмингам, Анкара, Истанбул и още няколко регионални пазара в държавите от Бенелюкс и Франция, където продажбите на дребно започват устойчиво да се възстановяват. В тези региони освен това наличието на съвременни търговски площи на 1 000 души население е доста под средното за Европа.

Като цяло за Европа очакванията са, че през следващите 5 години продажбите на дребно ще запишат среден растеж от 1,7% срещу -0,6% през последните пет години. Най-силен петгодишен ръст се очаква да запишат продажбите на дребно в Балтийските страни – 4,5%, следвани от страните в Централна и Източна Европа – 2,7%, и Великобритания – 2,5%.

Инвестициите в бизнес имоти

От компанията отчитат, че инвестициите в бизнес имоти в Европа като цяло са достигнали близо 90 млрд. евро за първите 9 месеца на годината. От тях 21 млрд. евро са били вложени в търговски имоти.

Най-силен е апетитът на инвеститорите към търговските площи във Великобритания и Германия – двете страни са привлекли най-големи дялове от общия обем на инвестициите в търговски площи (съответно 34% и 26%).

Пазарните участници продължават да се фокусират върху търговските центрове – те са привлекли 45% от общия обем на инвестициите в търговски имоти. На пазара преобладават националните инвеститори, докато неевропейските се насочват предимно към южноевропейските пазари в търсене на добри сделки.

Източник: http://www.investor.bg

(18.11.2013)