Карта
Бележник ()

Строителната продукция продължава да се свива

Строителство

Заради срива на пазара на имоти и отлива на инвестиции в строителния сектор продукцията се е свила с около 50 на сто от 2009 г. насам.

България отново се нареди сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-силен годишен спад на строителната продукция през август, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

Спрямо август миналата година е измерено понижение на индекса на строителната продукция от 9,5%, което ни нарежда на трето място в ЕС. Пред нас са Португалия и Италия, където годишното понижение достига съответно 12,8% и 10,6%. Следва ни Полша, където строителната продукция се е свила с близо 9 на сто през август на годишна база.

На месечна база спадът на строителната продукция у нас е 1%, сочат още данните. За сравнение, в ЕС е измерен среден месечен ръст от 0,4%, а годишният спад е 2,5%.

Заради срива на пазара на имоти и отлива на инвестиции в строителния сектор строителната продукция се сви с около 50 на сто от 2009 г. насам. Кризата доведе до масови фалити, компаниите не разполагат с достатъчно средства за нови инвестиции и развитие на фона на свитото кредитиране, нараства междуфирмената задлъжнялост, безработицата в сектора също продължава да расте и няма устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда в отрасъла.

Проблемът с междуфирмената задлъжнялост се дължи отчасти и на натрупаните дългове на общините към строителни фирми за изпълнени проекти. Те се изчисляват на около 160 млн. лева.

Данните от централния професионален регистър към Камарата на строителите (КСБ) в България сочат, че през последните три години са отпаднали над 1 700 строителни фирми. Същевременно обемът на строителната продукция за първото полугодие е под 4,5 млрд. лева, което е с 15,6% под нивото за същия период на миналата година.

Незавършеното строителство към края на 2012 г. се изчислява на 19 млрд. лева, сочат още данните на камарата.

При сградното строителство се измерва спад от над 57% спрямо пиковите равнища от 2008 г., а при инженерното строителство, транспортната и друга инфраструктура – близо 41%.

Чуждестранните инвестиции в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2013 г. са 24 млн. евро и бележат драстичен спад с 85,3% в сравнение със същия период на 2012 г., сочат данни на БНБ, цитирани от КСБ.

Източник: http://www.investor.bg/ 

(21.10.2013)