Карта
Бележник ()

Първа копка вече без чиновник

Строителство

Вече ще започваме строежи, без да е нужно на първата копка да присъства чиновник от общината. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предложени от Министерството на инвестиционното проектиране (МИП). При положение, че нормативните изменения бъдат приети откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво вече ще се извършва от консултанта (надзорник), техническия ръководител, възложител, строител и технически правоспособно лице по част геодезия. По този начин ще се избегне ненужното дублиране на функциите чиновниците, на лицензирания геодезист и строителя. Ще отпадне и допълнителното администриране и събиране на такса, което ненужно забавя началото на строителния процес, смятат вносителите на промените в ЗУТ. Възложителят на строежа вече ще носи отговорност за започването му с договор за авторски надзор, пише "Монитор". Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице ще може да спира строеж с мотивирана заповед, ако обектът няма осигурен авторски надзор. Този надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Според вносителите на законовите промени подобен режим би допринесъл за по-ефикасно спазване на правилата и нормите в строителството, повишаване качеството му.

 

Източник и снимка: http://profit.bg/news/Purva-kopka-veche-bez-chinovnik/nid-119227.html

(19.02.2014)