Карта
Бележник ()

Предлага се Черноморските общини сами да решават за строителството през лятото

Строителство

Забраната за строителство по курортите - от 15 май до 1 октомври, засяга и зони, в които не се осъществява туристическа дейност, посочват депутати

Общините по Черноморското крайбрежие да могат сами да решават за какъв период от време и в кои райони на населеното място да забраняват строителството по време на активния туристически сезон.

Това предлагат група депутати от ГЕРБ, които са внесли за обсъждане в Народното събрание (НС) проект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

В момента строителството в курортите е забранено за периода 15 май – 1 октомври. Според вносителите на поправките в закона обаче това лишава общините от възможността да провеждат собствена политика по отношение на туризма.

Депутатите подчертават, че особено в по-големите населени места по крайбрежието са разположени големи жилищни квартали и промишлени зони, в които не се осъществява туристическа дейност. Освен това повечето от Черноморските общини все още нямат общи устройствени планове, в които да е определено къде са туристическите зони.

Забраната освен това спира и осъществяването на проекти, финансирани с европейски средства – ремонти на пътната мрежа, сгради на социалната, здравната, образователната и културната инфраструктура, посочват вносителите.

„Съществуващото ограничение съставлява реален риск за навременното и успешно изпълнение на общинските проекти“, подчертават депутатите.

Предлага се също така Черноморските общини, на базата на наредба на общинските съвети, да определят сами условията и реда за поставянето на преместваеми обекти в урбанизираните зони от т. нар. зона А – ивицата, която е най-близко до брега, без плажа.

Според депутатите новите разпоредби на закона силно ограничават общините и ще засегнат дребния бизнес, защото от март догодина няма да може в парковете около морето да се разполагат павилиони и други обекти за продажба.

Източник: http://www.investor.bg

(08.11.2013)