Карта
Бележник ()

По-стара панелка, по-малък кредит

Кредитиране

Много купувачи все още се насочват към панелните апартаменти по редица причини – по-ниската цена, по-големият избор на местоположение, високата устойчивост на земетръс, нормалното използваемо разположение на помещенията и др. По-голямата част от българските купувачи разчитат на ипотечен кредит за покупката на жилище.

Започва се с оценка на имота, която се прави от независим оценител на банката-кредитор. По принцип банките отпускат до 75% от пазарната стойност на панелните апартаменти и то при доказани доходи, посочва адвокат Радослава Чакърова.

Трябва да се отбележи, че някои банки не финансират с повече от 50% от оценката на имота панелни жилища в сгради, по-стари от 35 години, предупреждава брокер Антон Илиев. Годината на построяване на жилищната сграда също така има значение и за срока на кредита. Гледа се последната вноска по кредита да е изплатена преди крайния експлоатационен срок на сградата.

Ако например експлоатационният срок на сградата е 60 години, а тя е построена през 1973 година, съответно банката едва ли ще отпусне ипотечен кредит за срок, по-дълъг от 20 години. Но ако експлоатационният срок на сградата е 50 години, то кредитът може да бъде със срок, не по-дълъг от 10 години.

Проблемът идва от факта, че все още няма единодушно становище или установена правна норма, която да определя експлоатационния срок на панелните сгради. Според спeциалистите една нормално експлоатирана панелна сграда може да задоволи жилищните нужди на няколко поколения.

По думите на Илиев е добре оценката да се направи преди купувачът да остави каквото и да е било капаро, защото в този случай тя е много важна. Процентът на финансиране не зависи от оценителя, а от условията, определени от банката-кредитор.

Ако купувачът вече е избрал банка, Илиев съветва да се обсъди със своя кредитен инспектор какъв процент финансиране може да получи за съответния панелен апартамент. Много важно е да се разбере и за какъв максимален срок може да бъде разсрочен кредитът.

Източник: http://www.pariteni.bg/

(05.12.2013)