Карта
Бележник ()

По-евтини жилищни кредити в левове

Кредитиране

През септември 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства в сравнение със септември 2012 г. с 0.18 пр.п. до 11.81%, а по тези в евро –с 0.17 пр.п. до 9.54%.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.44 пр.п. до 6.63%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.04 пр.п. до 7.47%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.58 пр.п. до 8.47%, а по другите кредити в евро –с 2.14 пр.п. до 6.82%.

През септември 2013 г. спрямо август 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.16 пр.п., а по тези в евро спада с 0.05 пр.п.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.19 пр.п., а по жилищните кредити в евро нараства с 0.15 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се увеличава с 0.28 пр.п., а при другите кредити в евро се понижава с 1.23 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г. спада с 0.23 пр.п. до 13.23%, а по кредитите за потребление в евро се повишава с 0.27 пр.п. до 11.27%.

През септември 2013 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо септември 2012 г. с 0.46 пр.п. до 7.57%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.02 пр.п. до 8.16%.

През септември 2013 г. в сравнение с август 2013 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.18 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.11 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.10 пр.п., а при жилищните кредити в евро се повишава с 0.07 пр.п.

Източник : http://profit.bg/

(28.10.2013)