Повишение на лихвите по жилищните и фирмените кредити през декември

Кредитиране

Среднопретеглените лихви по фирмените кредити се повишават през декември до 8,1% спрямо 7,76% през ноември, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ. Ръст се отчита при кредитите в лева от 9,8% на 9,89%, при тези в евро повишението е от 7,85% на 8,09%, а при тези в щатски долари - от 6,21% през ноември до 6,64% през декември.

За сравнение през декември 2008 г. среднопретеглената лихва беше 9,15%.

Като сума новите фирмени кредити намаляват с 2,04% на месечна база и се увеличават с 51,64% на годишна база. За последните 2 години обаче новоотпуснатите кредити намаляват с 41,98% до 1,08 млрд. лв. през декември 2009 г.

Среднопретеглените лихви по жилищните кредити се увеличават минимално до 9,02% през декември спрямо 8,96% през ноември. Нивата са малко по-високи от декември 2008 г., когато среднопретеглената лихва е била 8,95%.

Като сума новоотпуснатите жилищни кредити се увеличават с 30,71% на месечна база до 135,3 млн. лв. през декември. На годишна база спадът през декември е 15%, а за последните две години понижението е с 66%.

Понижение до 13,05% отчитат среднопретеглените лихви по потребителските кредити през декември спрямо 13,07% през ноември. Спрямо декември 2008 г. обаче има ръст, защото тогава лихвите са били 11,9%.

На месечна база новоотпуснатите потребителски кредити се увеличават с 13,56% до 121,4 млн. лв. На годишна база ръстът е с 0,18%, а за последните две години има спад с 67,04%.

Среднопретеглената лихва за всички кредити е 8,71% през декември, като се увеличава спрямо 8,36% през ноември, но намалява спрямо 9,5% през декември 2008 г.

Като сума новите кредити са 1,37 млрд. лв. през декември, което е с 2,3% повече от ноември. На годишна база ръстът е с 33,98%, но за последните две години намалението е 49,46%.

Източник: investor.bg

(29.01.2010)