Карта
Бележник ()

Нова държавна компания ще помага на строителни фирми за търгове в чужбина

Строителство

Правителството обмисля да създаде държавна строителна компания, която да помогне на строителния бизнес да навлезе на чуждестранни пазари, съобщи министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, цитиран от БТА.
По думите на Данов нито една българска строителна фирма няма капацитета да участва в търгове за големи обекти в чужбина.
В дискусия, организирана от областния управител на Благоевград Муса Палев, Данов е подчертал, че строителният бранш през последните две десетилетия е бил неглижиран, в резултат на което в момента е неконкурентоспособен. Като сериозни проблеми в проектирането той е очертал качеството му, неразбирането на процеса на управление на проектите, силно усложнената процедура за проектиране.
Според министър Данов, една от причините инвеститорите да избягват България, където данъчните условия са най-благоприятни, е непредвидимостта на сроковете на разрешителните режими по Закона за устройство на територията. Затова сега се подготвят бързи промени, с които да се опростят процедурите.
Пет години след влизането на България в Европейския съюз този закон не е синхронизиран с европейското законодателство. Това рефлектира върху широк спектър в нормативната база, защото ЗУТ е свързан и кореспондира с още 84 закона. Рефлектира и върху подготовката на инженерни кадри, посочва Данов. "Ние не можем да усвоим средства от ЕС заради липса на капацитет", заявил е министърът на дискусията.
Данов е допълнил, че догодина са предвидени 5 млн. лева за подготовка на общи устройствени планове на общините. Ще се търси и допълнително финансиране.
Данов е съобщил също така, че ще бъдат създадени “терминали” на Агенцията по кадастъра в офисите на Агенцията по вписванията и в почти всички общини с цел улесняване на гражданите.

Източник: http://www.investor.bg

(02.12.2013)