Карта
Бележник ()

Лятото увеличи инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ

Кредитиране

Обемът от инвестиции в бизнес имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през юли и август е на стойност 458 млн. евро от осъществени 17 сделки. С това общият обем от началото на годината достигна 936 млн. евро.

Обемът от сделките през юли и август е на стойност 96% от общата сума на инвестициите за първите шест месеца, но все пак остава на сравнително ниско ниво, сочи доклад на консултантската компания CB Richard Ellis (CBRE).

По-високият обем се дължи главно на Русия и на финализирането на някои сделки в ЦИЕ, които се подготвят от известно време.

Обемът на сделките в Русия през юли и август е 239 млн. евро, или 52% от общата сума в ЦИЕ. Активността и на други пазари отчита известно покачване, но повечето от тях останаха слаби.

На повечето инвестиционни пазари активността от страна на международни инвеститори, които досега през 2009 г. представляват 41% от целия обем, остава ниска.

На много от пазарите тази празнина бе запълнена от местни инвеститори чрез осъществяването на някои сделки с активи, които не бяха официално обявени на пазара.

Причините за активността на местните инвеститори са различни за различните пазари. В Русия, където местните инвеститори представляват 93% от обема за 2009 г., те се възползват от понижените цени, за да придобият определени видове активи.

На други пазари индивидуални инвеститори се възползват от изгодните възможности за придобиване на някои второстепенни активи. Въпреки това цените, плащани за тези продукти, се смятат за относително високи, което допринесе за известно понижение на спреда между първокласни и второкласни активи.

Германските фондове от отворен тип, както и други институционални инвеститори продължават да фокусират дейността си главно върху Централна Европа и по-специално върху Чехия и Полша. Досега през 2009 г. германските фондове са осъществили сделки за 200 млн. евро в тези две страни.

Източник: investor.bg

(30.09.2009)