Карта
Бележник ()

Въвеждат се евронормите за строителство, възлагано с обществени поръчки

Строителство

От 6 януари 2014 г. всички нови строежи, които се възлагат по реда и условията на Закона за обществените поръчки, ще трябва да се проектират и изпълняват по нормативите на Европейския съюз (ЕС) – т. нар. Еврокодове, съобщават от Министерството на инвестиционното проектиране.
За останалите строителни обекти ще важи едногодишен преходен период, в който ще може да се прилагат едновременно и българските, и европейските строителни норми. След изтичането на този едногодишен срок всички строителни обекти, ремонти и реконструкции ще трябва да се осъществяват по Еврокодовете.
"За някои специфични неща, като строителството на льосови почви, засега без ограничение ще може да се ползват българските национални стандарти", коментира Виолета Ангелиева, директор на дирекция "Правила и норми за проектиране и строителство" в министерството.
През 2014 г. ще се доразработят ръководствата за използване на евронормите в строителството. Ще се разработи и единно помагало, както и ще се създаде експертна комисия, която да подпомага решаването на проблемите, възникващи в прилагането на еврокодовете.
Според прогнозите на министерството строителството ще се оскъпи с не повече от 10 на сто след въвеждането на европейските норми за проектиране.

Източник: http://www.investor.bg

(02.12.2013)