Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти

При покупка на недвижим имот Агенция Мирела осигурява следните услуги:

  • Проучваме пазара за недвижими имоти към момента по зададени от Вас параметри.
  • Съветваме Ви при избора на имот.
  • Подготвяме пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
  • Мирела оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.
  • Ние обезпечаваме Вашата заявка за покупка на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти.
  • Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот.
  • Ние Ви даваме пълна информация за състоянието на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на вашето търсене и да получите най-доброто от пазара.
  • Ние защитаваме Вашите интереси. Ако след сключен с нашето посредничеството предварителен договор, по вина на продавача не се сключи окончателен договор за покупко-продажба на имота, ние се задължаваме да търсим друг имот, без Вие да дължите допълнително възнаграждение за следващата осъществена сделка.

Можете да подадете оферта за предлагания от Вас имот в нашите офиси или да използвате тази възможност