РПУ - ЛОВЕЧ

Полицейски управления
Местонахождение:  град Ловеч

РПУ-Ловеч обслужва територията на две общини – Ловеч и Летница. Обслужваната територия е разделена на осем района, от които седем в град Ловеч и един в град Летница. Към всеки градски район е предаден и селски такъв, който се обслужва от Мл.ПИ, както и обособени полицейски пунктове в с.Александрово, с. Малиново и с. Баховица. Територията, обслужвана от РПУ-Ловеч е разделена както следва:

полицейски инспектори първи район
полицейски инспектори втори район
полицейски инспектори трети район
полицейски инспектори четвърти район
полицейски инспектори пети район
полицейски инспектори шести район
полицейски инспектори седми район
полицейски инспектори осми район

 

Началник РПУ - Красимир Славейков КалевРайонно Полицейско Управление - Каолиново

Адрес: пл."Украйна" №3 Тел: 166, 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Нови Пазар

Адрес: ул."Плиска" №1 Тел: 166, 0537/22251, 0537/22252

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Велики Преслав

Адрес: ул."Борис Спиров" №18 Тел: 166, 0538/42503, 0538/42504

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Димитровград

Адрес: гр. Димитровград бул. Димитър Благоев Тел: (0391) 6-33-21 , (0391) 6-33-22

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Попово

Адрес: ул. “Райко Даскалов” 18 Тел: 42507; 42508

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Хасково

Адрес: гр.Хасково ул. Антим I 11 Тел: 2186 500

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Омуртаг

Адрес: ул. “Иван Вазов” 2 Тел: 6-37-21; 6-37-22

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Смолян

Адрес: гр.Смолян, ул.”Константин Иречек” №1 Тел:

Районно Полицейско Управление - Мадан

Адрес: гр.Мадан, ул. “Обединение” №10

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Чепеларе

Адрес: гр.Чепеларе, ул. “Дичо Петров” №1

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Златоград

Адрес: гр.Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №7

Виж на картата

Районно Полицейско Управление - Търговище

Адрес: ул. “Трайко Китанчев” 39 Тел: 60460; 67365