Kindergartens - in Yambol Region, Tundzha

CDG

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Drazhevo, ul. "Hristo Botev" 6, Phone: 04714/412

See on the map

CDG

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Skalica, ul. "Prolet" 2, Phone: 04795/213

See on the map

CDG "Atanas Hristov"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Bezmer, ul. "Osvobozhdenie" 28, Phone: 04711/231

See on the map

CDG "Dechka Syulemezova"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Veselinovo, ul. "Dobri voyvoda" 2, Phone: 04716/275

See on the map

CDG "Detelina"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo General Inzovo, ul. "Struma" 1, Phone: 04770/227

See on the map

CDG "Iglika"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Chargan, ul. "Bakadzhik" 29, Phone: 04717/362

See on the map

CDG "Izvorche"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Kabile, ul. "P. Hitov" 9, Phone: 04712/238

See on the map

CDG "Kolyo Tenev"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Tenevo, ul. "Dimcho Debelyanov" 9a, Phone: 04777/2162

See on the map

CDG "Lyulyache"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Krumovo, ul. "G. S. Rakovski" 27, Phone: 04774/330

See on the map

CDG "Miki Maus"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Kozarevo, ul. "Krayna" 2, Phone: 04715/512

See on the map

CDG "Radost"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Boyadzhik, ul. "Targovska" 2, Phone: 04793/2286

See on the map

CDG "Roza"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Roza, ul. "Marica" 3, Phone: 04718/454

See on the map

CDG "Shturche"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Kukorevo, ul. "Tundzha" 4, Phone: 046/66-92-09

See on the map

CDG "Slance"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Botev, ul. "Hr. Botev" 17, Phone: 04792/386

See on the map

CDG "Usmivka"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Okop, Phone: 04773/383

See on the map

CDG "Valentina Tereshkova"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo ,Hanovo, ul. "G. S. Rakovski" 6, Phone: 04779/243

See on the map

CDG "Zdravec"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Pobeda, ul. "Ivan Terziev" 8, Phone: 04778/468

See on the map

CDG "Zvanche"

Address: oblast Yambol, obshtina Tundzha, selo Malomir, ul. "Marica" 2b, Phone: 04771/2108

See on the map