Kindergartens - in Stara Zagora Region, Stara Zagora

CDG "Edelvays"

Address: oblast Stara Zagora, obshtina Nikolaevo, selo Elhovo

See on the map

CDG №55

Address: obshtina Stara Zagora, selo Han Asparuhovo, ul. "Kiparis" №8, Phone: 041179/238

See on the map

ODZ №26 “Liliya”

Address: obshtina Stara Zagora, selo Hrishteni, Phone: 04126/487

See on the map

SDG №16 “Gorski kat”

Address: obshtina Stara Zagora, selo Starozagorski bani, ul. “Pirin” №1, Phone: 04111/2353

See on the map