Kindergartens - in city of Stara Zagora, Zheleznik

ODZ №58 “Zvezdica”

Address: grad Stara Zagora, kv. Zheleznik, ul. ”Mladost” №10, Phone: 042/27-91-60

See on the map