Kindergartens - in Plovdiv Region, Stamboliyski

CDG №2 "Zvanche"

Address: oblast Plovdiv, obshtina Stamboliyski, grad Stamboliyski, ul. "N. Gerov" 16, Phone: 0339/62413

See on the map

CDG №3 "Slance"

Address: oblast Plovdiv, obshtina Stamboliyski, grad Stamboliyski, ul. "Perushtica" N10, Phone: 0339/6573

See on the map

ODZ "Iskra"

Address: oblast Plovdiv, obshtina Stamboliyski, grad Stamboliyski, ul. "Hadzhi Dimitar" N1, Phone: 0339/63428

See on the map

ODZ "Rayna Knyaginya"

Address: oblast Plovdiv, obshtina Stamboliyski, grad Stamboliyski, ul. "Ivan Vazov" N1, Phone: 0339/62533

See on the map