Kindergartens

CDG "Albena"

Address: grad Plovdiv,rayon Yuzhen, zh.k. Hristo Botev-sever, ul. "Kichevo" №38, Phone: 032/69-29-05

See on the map

CDG "Arlekino"

Address: grad Plovdiv, rayon Iztochen, ul. "Radko Dimitriev" 41, Phone: 032/63-27-51

See on the map

CDG "Beloslava"

Address: grad Plovdiv, rayon Trakiya, zh.k. Trakiya, bl.11 vh.A i B, Phone: 032/68-22-98

See on the map

CDG "Bilyana"

Address: grad Plovdiv, rayon Iztochen, zh.k. Izgrev, ul. "Zlatorog" 3, Phone: 032/68-23-42

See on the map

CDG "Breza"

Address: grad Plovdiv, rayon Severen, zh.k. Gagarin, ul. "Stefan i Obreyko Obreykovi" №21, Phone: 032/95-61-68

See on the map

CDG "Chayka"

Address: grad Plovdiv, rayon Iztochen, kv. Kamenica, ul. "Slavyanska" №57, Phone: 032/62-87-84

See on the map

CDG "Chervenata shapchica"

Address: grad Plovdiv, rayon Trakiya, zh.k. Trakiya, bl. 50 vh. V i G, Phone: 032/68-23-37

See on the map

CDG "Chuchuliga"

Address: grad Plovdiv, rayon Centralen, ul. "Mladezhki halm" 4, Phone: 032/64-39-91

See on the map

CDG "Daga"

Address: grad Plovdiv, rayon Severen, kv. Filipovo, ul. "Filipovo" №34, Phone: 032/95-38-31

See on the map

CDG "Denica"

Address: grad Plovdiv, rayon Yuzhen, zh.k. Hristo Botev-sever, bul. "N.Vapcarov" №80, Phone: 032/67-57-62

See on the map

CDG "Desislava"

Address: grad Plovdiv, rayon Trakiya, zh.k. Trakiya, ul."Svetoslav Terter", Phone: 032/68-23-52

See on the map

CDG "Detelina"

Address: grad Plovdiv, rayon Iztochen, kv. Kamenica, ul. "Bratya Sveshtarovi" №3, Phone: 032/62-89-60

See on the map

CDG "Druzhba" s filial "Parvi yuni"

Address: grad Plovdiv, rayon Zapaden, zh.k. Hristo Smirnenski, ul. "Aton" №1, Phone: 032/64-30-95

See on the map

CDG "Edelvays"

Address: grad Plovdiv, rayon Trakiya, zh.k. Trakiya, ul. "Teofan Raynov" 4, Phone: 032/68-24-60

See on the map

CDG "Iskra"

Address: grad Plovdiv, rayon Centralen, ul. "Paganini" №1, Phone: 032/64-31-42

See on the map

CDG "Kamenica"

Address: grad Plovdiv, rayon Centralen, ul. "Han Asparuh" 57, Phone: 032/63-41-27

See on the map

CDG "Kremena"

Address: grad Plovdiv, rayon Trakiya, zh.k. Trakiya, ul. "Sv. Terter" № 29, Phone: 032/68-22-91

See on the map

CDG "Liliya"

Address: grad Plovdiv, rayon Iztochen, kv. Stolipinovo, ul. "Vazhod" № 32, Phone: 032/63-53-56

See on the map

CDG "Lyulyak"

Address: grad Plovdiv, rayon Centralen, ul. "Ekzarh Yosif" 4, Phone: 032/62-48-64

See on the map

CDG "Malina"

Address: grad Plovdiv, rayon Yuzhen, zh.k. Hristo Botev-sever, ul. "Kichevo" 48, Phone: 032/69-29-03

See on the map