Kindergartens - in Pleven Region, Podem

CDG "Nezabravka"

Address: oblast Pleven, obshtina Dolna Mitropoliya, selo Podem, ul. "Kyustendilska" №1, Phone: 06517/2320

See on the map