Kindergartens - in Pleven Region, Gulyantsi

CDG "Alen mak"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Kreta, ul. "Aleksandar Stamboliyski" №19, Phone: 06560/383

See on the map

CDG "Detska radost"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Zagrezhaden, ul. "Petar Beron" №5, Phone: 06564/544

See on the map

CDG "Detska radost"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Milkovica, ul. "Osogovo "4, Phone: 06565/2094

See on the map

CDG "Kalinka"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Dabovan, ul. "Yantra"№1, Phone: 06568/284

See on the map

CDG "Parvi yuni"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Gigen, ul. "Mlada Gvardiya" №11, Phone: 06562/2111

See on the map

CDG "Slance"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Somova, ul. "Strandzha" №1, Phone: 06567/270

See on the map

CDG "Vasil Levski"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Dolni Vit, ul. "Kosta Zlatarev"№4, Phone: 06566/389

See on the map

CDG "Zdravec"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Shiyakova, ul. "Ivan Michurin" №1, Phone: 06569/2165

See on the map

ODZ "Nadezhda"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, grad Gulyanci, ul. "Struma" 8, Phone: 06561/2494

See on the map

ODZ "Shtastlivo detstvo"

Address: oblast Pleven, obshtina Gulyanci, selo Brest, ul. "Otec Paisiy" №4, Phone: 06563/2025

See on the map