Kindergartens - in city of Sofia, Lozenets, Krastova vada, Hladilnika, Yuzhen park

11 CDG

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Korab planina" №42, Phone: 02/862-31-48

See on the map

141 CDG "Slaveykovi polyani"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, zh.k. Lozenec, ul. "Sveta gora" №33, Phone: 02/866-21-54, 02/865-66-84

See on the map

166 CDG "Veselushka"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Gorski patnik" №23, Phone: 02/866-22-71

See on the map

174 CDG "Fyut"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Mala planina" №36, Phone: 02/862-10-90

See on the map

19 CDG "Sv. Sofiya"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Hristo Smirnenski" №36, Phone: 02/866-12-30

See on the map

56 LDG

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, zh.k. Lozenec, ul. "Sv. Naum" №22, Phone: 02/866-21-97

See on the map

92 CDG "Lozichka"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Rozova dolina" №12a, Phone: 02/866-13-58

See on the map

93 CDG "Slaveyche"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, kv. Lozenec, ul. "Kap. Todor Nochev" №30, Phone: 02/862-30-49

See on the map

ChDG "Alisa"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, zh.k. Lozenec, bul. "Gorski patnik" 30, Phone: 02/865-28-80

See on the map

ChDG "Zhirafche"

Address: grad Sofiya, rayon Lozenec, zh.k. Lozenec, ul. "Babuna planina" 2A, Phone: 02/862-39-61

See on the map