Kindergartens - in city of Sofia, Belite brezi

99 CDG "Brezichka"

Address: grad Sofiya, rayon Krasno Selo, zh.k. Beli brezi, ul. "Bitolya" №27, Phone: 02/859-01-12, 02/858-50-37

See on the map

ChCDG "Plamache"

Address: grad Sofiya, rayon Krasno Selo, zh.k. Belo brezi, ul. "Debar" №30, Phone: 02/958-81-14

See on the map