Map
Scratchpad ()
Kindergartens - in city of Sofia, Nadezhda 3

24 ODZ "Nadezhda"

Address: grad Sofiya, rayon Nadezhda, zh.k. Nadezhda 3, ul. "Kumanovski boy" №16, Phone: 02/938-11-70

See on the map