Kindergartens - in Vratza Region, Byala slatina

CDG "Chervena shapchica"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, selo Gabare, ul. "G. Dimitrov" N36, Phone: 09140/365

See on the map

CDG "Detelina"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, grad Byala Slatina, ul. "H. Dimitar" 116, Phone: 0915/824-13

See on the map

CDG "Nezabravka"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, grad Byala Slatina, ul. "Dondukov", Phone: 0915/2988

See on the map

CDG "Radost"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, grad Byala Slatina, ul. "Srebrena" N33, Phone: 0915/830-50

See on the map

ODZ "Slanchice"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, grad Byala Slatina, ul. "Akaciya" N2, Phone: 0915/827-38

See on the map

ODZ "Valka Tashevska"

Address: oblast Vraca, obshtina Byala Slatina, selo Tarnava, ul. "Al. Stamboliyski", Phone: 09139/265

See on the map