Kindergartens - in city of Veliko Tarnovo, Kolyu Ficheto

CDG "Ivanka Boteva"

Address: grad Veliko Tarnovo, zh.k. Kolyu Ficheto, ul. "Mariya Gabrovska" 7, Phone: 062/64-89-48

See on the map

CDG "Rayna Knyaginya"

Address: grad Veliko Tarnovo, zh.k. Kolyu Ficheto, ul. "Mariya Gabrovska" 3, Phone: 062/64-89-47

See on the map