Kindergartens - in Varna Region, Byala

CDG "Parvi yuni"

Address: oblast Varna, obshtina Byala, grad Byala, ul. "Valchan voyvoda" №13, Phone: 05143/2489

See on the map