Kindergartens - in Burgas Region, Kableshkovo

ODZ "Radost" 

Address: oblast Burgas, obshtina Pomorie, grad Kableshkovo, ul. "Patriarh Evtimiy" №11, Phone: 05968/2153

See on the map