Kindergartens - in Burgas Region, Ekzarh Antimovo

ODZ "Mitko Palauzov" 

Address: oblast Burgas, obshtina Kameno, selo Ekzarh Antimovo, al. "Yagoda" 4, Phone: 05524/219

See on the map