Schools - in Ruse Region, Tsenovo

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: s. Cenovo, ul. "Car Osvoboditel" №83; Tel. direktor: 08122B20 56

See on the map